Vinaora Nivo Slider

แผนผังการปิดเส้นทางการจราจร บริเวณแยกถนนเทพศิลป์ ๒ จนถึงแยกสระว่ายน้ำโรงเรียนสาธิต

แผนผังการปิดเส้นทางจราจรบริเวณแยกถนนเพชรรัตนถึงโรงอาหารสระแก้ว

แผนผังการปิดเส้นทางจราจรบริเวณแยกถนนเพชรรัตนถึงโรงอาหารสระแก้ว

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนเส้นทางจราจรขาเข้าจากบริเวณแยกถนนเพชรรัตนถึงโรงอาหารสระแก้ว

โดยให้ใช้เส้นทางเดินรถแยกเข้าทางถนนเพชรรัตนผ่านเรือนพระกรรมสักขี ด้านหลังคณะวิทยาศาสตร์

โดยออกทางแยกโรงอาหารสระแก้ว 

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. โดยประมาณ

ประกาศ เรื่อง ตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดเอกสาร : ประกาศเรื่องตรวจสอบบุคคลที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัย

 

 

เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าสายที่ 2 เริ่มเปิดให้บริการวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 นี้แล้วนะคะ โดยให้บริการช่วงเวลา 07.00 - 10.00 น. และ 15.00 - 17.00 น. (กองบริการอาคารสถานที่ฯ)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558

 

คำชี้แจง
กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการกรอกแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณภาพการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่ฯ
โปรดตอบแบบสอบถามในด้านที่ท่านใช้บริการ แล้วทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่ฯ

คลิ๊กเพื่อทำแบบสอบถาม : แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ พระราชวังสนามจันทร์สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2558


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด